Surah Al-Buruj Ayat 3

Gugusan Bintang

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍۗ

Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.

Tafsir QS. Al-Buruj Ayat 3

Tafsir Ringkas Kemenag

Demi orang yang menyaksikan hari yang dijanjikan itu dan kejadiankejadian mengerikan dan mencengangkan yang disaksikan oleh mereka pada hari itu.

Tafsir Kemenag

Dalam ayat yang ketiga, Allah bersumpah dengan alam semesta ini yang dapat memalingkan perhatian. Ringkasnya, Allah bersumpah dengan alam semesta agar dapat memalingkan manusia memikirkan kebesaran dan keagungan-Nya, agar mereka dapat mengambil manfaat dari apa yang dapat mereka lihat itu dan agar mereka mencurahkan perhatiannya untuk dapat memperoleh hakikat dan rahasia alam yang masih tersembunyi.

^