Surah Al-Qasas Ayat 1

Kisah-Kisah

طٰسۤمّۤ

Tha Sin Mim

Tafsir QS. Al-Qasas Ayat 1

Tafsir Ringkas Kemenag

Tà Sìn Mìm.

Tafsir Kemenag

tha Sin Mim, lihat tafsir mengenai huruf-huruf hijaiyah pada awal Surah al-Baqarah.

^