Surah An-Nazi'at Ayat 38

Malaikat Yang Mencabut

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۙ

dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,

Tafsir QS. An-Nazi'at Ayat 38

Tafsir Ringkas Kemenag

dan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat,

Tafsir Kemenag

Adapun orang-orang yang sombong dan melampaui batas, lebih mengutamakan kelezatan kehidupan dunia dari pahala di akhirat. Maka sesungguhnya neraka Jahimlah tempat kediamannya.

^