Surah Ar-Rum Ayat 1

Romawi

الۤمّۤ ۚ

Alif Lam Mim.

Tafsir QS. Ar-Rum Ayat 1

Tafsir Ringkas Kemenag

Alif Lam Mim.

Tafsir Kemenag

Lihat tafsir "Alif Lam Mim" pada Jilid I, tentang "Fawatih as-suwar".

^