Surah As-Saffat Ayat 2

Barisan-Barisan

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًاۙ

demi (rombongan) yang mencegah dengan sungguh-sungguh,

Tafsir QS. As-Saffat Ayat 2

Tafsir Ringkas Kemenag

Demi rombongan malaikat yang mencegah dengan sungguh-sungguh pelaku tindakan menyimpang, dalam rangka menegakkan aturan dan keseimbangan alam;

Tafsir Kemenag

Pada ayat ini, Allah bersumpah dengan menyebut para malaikat yang menghardik untuk melarang makhluk sedemikian rupa dari perbuatan-perbuatan maksiat. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat patuh dan taat kepada perintah dan larangan-Nya. Oleh sebab itu, mereka tidak senang melihat makhluk lain yang berbuat kemaksiatan, melanggar larangan Allah, dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya. Mereka menghardiknya seperti seorang gembala yang menghardik untuk menghalau ternaknya.

^