Surah Asy-Syu'ara' Ayat 1

Para Penyair

طٰسۤمّۤ

Tha Sin Mim

Tafsir QS. Asy-Syu'ara' Ayat 1

Tafsir Ringkas Kemenag

Tà Sìn Mìm. Nama-nama huruf yang dengannya Al-Qur’an tersusun. Susunan Al-Qur’an tidak mampu disaingi oleh manusia. Inilah yang menjadikan Al-Qur’an menjadi mukjizat sepanjang zaman.

Tafsir Kemenag

Lihat keterangan ayat ini pada jilid I yang menerangkan tentang fawatihus-suwar (al-Baqarah/2: 1).

^