Surah Gafir Ayat 1

Maha Pengampun

حٰمۤ ۚ

Ha Mim

Tafsir QS. Gafir Ayat 1

Tafsir Ringkas Kemenag

Hà Mìm, hanya Allah yang mengetahui maksudnya.

Tafsir Kemenag

Penjelasan mengenai huruf-huruf hijaiyah pada awal beberapa surah dalam Al-Qur'an seperti pada awal surah ini, telah diuraikan dengan panjang lebar pada awal Surah al-Baqarah. (Lihat "Al-Qur'an dan Tafsirnya" Jilid I)

^