Surah Luqman Ayat 1

Luqman

الۤمّۤ ۗ

Alif Lam Mim.

Tafsir QS. Luqman Ayat 1

Tafsir Ringkas Kemenag

Alif Làm Mìm.

Tafsir Kemenag

Surah Luqman ini dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah "Alif Lam Mim". Selanjutnya lihat tafsir Alif Lam Mim pada jilid I.

^