Surah Taha Ayat 41

Taha

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْۚ

dan Aku telah memilihmu (menjadi rasul) untuk diri-Ku.

Tafsir QS. Taha Ayat 41

Tafsir Ringkas Kemenag

Dan ketahuilah, wahai Nabi Musa, sungguh Aku telah memilihmu, memeliharamu, dan mempersiapkanmu untuk diri-Ku. Aku jadikan engkau nabi dan rasul-Ku untuk menyampaikan risalah-Ku kepada umatmu.”

Tafsir Kemenag

Karunia kedelapan ialah, Allah telah menjatuhkan pilihan kepada Musa menjadi rasul, menegakkan hujjah atas kebenaran yang dibawanya, memimpin umat manusia bertauhid mengesakan Allah dan sebagai perantara antara Khalik dan makhluk-Nya, menyampaikan agama-Nya yang lurus, yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

^